Перелік навчальних дисциплін

Перелік навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі управління бізнесом

Назва дисципліни

Кредитів

Ступінь (ОКР, СВО)

Спеціальність

ПІБ, наукова ступінь, посада лекторів

Біржова діяльність Силабус

Організація біржової діяльності Силабус

Міжнародна біржова діяльність Силабус 2021

3

3

3

бакалавр

бакалавр

бакалавр

 

076

076

076

 

Кривоногова І.Г., к.е.н., ст.викладач

Кривоногова І.Г., к.е.н., ст.викладач

Кривоногова І.Г., к.е.н., ст.викладач

Бізнес планування Силабус  5,5

бакалавр

076

Бровкіна Ю.О., к.е.н., доцент

Діагностика внутрішнього стану підприємства

РП_ДВСП 2022

Силабус_ДВСП_2022

6

бакалавр

076

Шалений В.А., к.е.н., ст..доцент

Економіка підприємництва Рабоча_програма_ЕП_2022

Силабус_ЕП_2022

5

бакалавр 076

Шалений В.А., к.е.н., доцент

Економіка та організація інноваційної діяльності Силабус

3

бакалавр 076

Кривоногова І.Г., к.е.н., ст.викладач

Економіка торгівлі Силабус

Силабус 2021

 3,5

3

бакалавр

бакалавр

076

076

 Савченко Т.В., к.е.н., доцент

Савченко Т.В., к.е.н., доцент

Зовнішньоекономічна діяльність Силабус

3

бакалавр 076

Бровкіна Ю.О., к.е.н., доцент

Кон’юнктура світового ринку товарів та послуг Силабус 2021

4

бакалавр 076

Савченко Т.В., к.е.н., доцент

Малий та середній бізнес Силабус 2021

3

бакалавр 076

Савченко Т.В., к.е.н., доцент

Міжнародна інвестиційна діяльність Силабус

Силабус МІД_2021

3

4

бакалавр

бакалавр

076

076

Савченко Т.В., к.е.н., доцент

Савченко Т.В., к.е.н., доцент

Основи управління бізнесом Силабус ОУБ

4,5

бакалавр 076

Колесник В.І., к.е.н., доцент

Організація виробництва Силабус

Організація біржової торгівлі Силабус_2021

Організація виробництва Silabus Організація виробництва 076

4

3

5

бакалавр

бакалавр

 

бакалавр

076

076

 

076

Кривоногова І.Г., к.е.н., ст.викладач

Кривоногова І.Г., к.е.н., ст.викладач

Карпінська А.В., к.е.н., доцент

Планування ділового розвитку підприємства Силабус

5

бакалавр 076

Бровкіна Ю.О., к.е.н., доцент

Діагностика проектів з КР Силабус2021

6

бакалавр 076

Свистун Т.В., к.е.н., доцент

Ризикологія Рабоча_програма_Ризикологія 2022

Силабус_Ризикологія_2022

3

4

бакалавр

бакалавр

076

076

Шалений В.А., к.е.н., доцент

Університетська освіта Силабус 2020

Організація Start Up Силабус 2021

3

3

бакалавр

бакалавр

076

076

Константинова Т.В., к.е.н., ст..викладач

Константинова Т.В., к.е.н., ст..викладач

Управління бізнесом Силабус УБ

5

бакалавр 076

Колесник В.І., к.е.н., доцент

Управління витратами

РП Управління витратами 2022

Силабус_УВ_2022

Стратегічна діагностика Силабус 2021

4

3

бакалавр

бакалавр

076

076

Шалений В.А., к.е.н., доцент

Савченко Т.В., к.е.н., доцент

Агропромислові формування в системі продовольчої безпеки Силабус

3

магістр 076

Басюркіна Н.Й., д.е.н., професор

Антикризове управління Силабус

3

магістр 076

Басюркіна Н.Й., д.е.н., професор

 Економічне управління підприємством Рабоча_програма_ЕУП_2022

Силабус_ЕУП_2022

 3  магістр 076 Шалений В.А., к.е.н., доцент
Інтелектуальна власність Силабус 2020

Управління інноваціями та інтелектуальна власність Силабус2021

3

3

магістр

 

магістр

076

 

076

Константинова Т.В., к.е.н.,ст.викладач

Свистун Т.В., к.е.н., доцент, Константинова Т.В., к.е.н., ст.викладач

Регулювання підприємницького сектору Силабус

Методика викладання у ЗВО Силабус

6

3

магістр

магістр

076

076

Бровкіна Ю.О., к.е.н., доцент

Савченко Т.В., к.е.н., доцент

Управління особистою ефективністю в бізнесі Силабус 2020

Управління особистою ефективністю в бізнесі Силабус2021

3

3

магістр

 

магістр

076

 

076

Константинова Т.В., к.е.н.,ст..викладач

Свистун Т.В., к.е.н., доцент, Константинова Т.В., к.е.н., ст.викладач

Управління проектами Силабус

Агропромислові формування в системі продовольчої безпеки Силабус

Антикризове управління Силабус

Методологія наукових досліджень Силабус 076- Методол.наук.дослід. Докт.ф. (2021)

5

4

3

4

магістр

магістр

 

магістр

аспірант

 

076

076

 

076

076

 

Басюркіна Н.Й., д.е.н., професор

Басюркіна Н.Й., д.е.н., професор

Басюркіна Н.Й., д.е.н., професор

Ткачук Г.О., д.е.н., професор

Перелік навчальних дисциплін кафедри, які викладаються для інших спеціальностей

Економіка нафтогазової галузі Силабус ЕНГ  3  бакалавр

185

 Колесник В.І., к.е.н., доцент
Економіка енергетики Силабус

3

 бакалавр

142

Вігуржинська С.Ю., к.е.н., доцент

Економіка енергетики та організація виробництва Силабус 3  бакалавр

141

 Вігуржинська С.Ю., к.е.н., доцент
Економіка енергетики та організація виробництва Силабус  3  бакалавр

144

 Вігуржинська С.Ю., к.е.н., доцент
Економіка підприємства РП

Силабус

3

 бакалавр

 

185

Вігуржинська С.Ю., к.е.н., доцент

Економіка підприємства Силабус ЕП  3  бакалавр

241

 Колесник В.І., к.е.н., доцент
Економіка підприємства та організація виробництва РП

Силабусё

 3

 

 бакалавр

 

185

Вігуржинська С.Ю., к.е.н., доцент

 Економіка та бізнес Силабус  3   бакалавр  122  Вігуржинська С.Ю., к.е.н., доцент
Планування ділового розвитку підприємства СилабусПДРП  5,5  бакалавр

051

 Бровкіна Ю.О., к.е.н., доцент
Зовнішньоекономічна діяльність Силабус  5,5  бакалавр

073

 Бровкіна Ю.О., к.е.н., доцент
Зовнішньоекономічна діяльність Силабус  5,5  бакалавр

281 (074)

 Бровкіна Ю.О., к.е.н., доцент
Підприємництво та інвестиційна діяльність в харчовій і переробній промисловості Силабус2021  6  бакалавр

181

Свистун Т.В., к.е.н., доцент

Константинова Т.В., к.е.н., ст.викл

Інтелектуальна власність

РП_ІВ_2

Силабус_ІВлас_2

РП_ІВ_ОНП1-1_підписана

Силабус_ІВ_ОНП_3

 3  магістр

181

Лагодієнко В.В., д.е.н., професор

Шалений В.А., к.е.н., доцент,

Організація виробництва Силабус

Організація виробництва Silabus Організація виробництва 051

 4

4

 бакалавр

бакалавр

051

051

 Кривоногова І.Г., к.е.н., доцент

Карпінська А.В., к.е.н., доцент

Управління витратами Силабус  3  бакалавр

051

 Сачвенко Т.В., к.е.н., доцент
Потенціал і розвиток підприємства Силабус_Потенціал 051

Робоча програма ПіРП 051

 5  бакалавр

051

 Шалений В.А., к.е.н., доцент
Ризикологія Силабус_Ризикологія_051

Рабоча_програма_Ризикологія_051

 3  бакалавр

051

 Шалений В.А., к.е.н., доцент
Управління бізнес-процесами Силабус  3  бакалавр

071

 Трач О.Р., ст.викладач
Управління бізнес-процесами Силабус  3  бакалавр

073

 Трач О.Р., ст.викладач
Управління бізнес-процесами Силабус  3  бакалавр

075

 Трач О.Р., ст.викладач
Управління бізнес-процесами Силабус  3   бакалавр

051

 Трач О.Р., ст.викладач
Інноваційний менеджмент з КР

РП ІМ Карпінська 2

Silabus_IMzKR Карпінська (1) (2)

 3  магістр

181

Карпінська Г.В., к.е.н., доцент