Вибіркові освітні компоненти для СВО бакалавр

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

для СВО бакалавр спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля»

освітньо-професійної програми «Підприємництво і торгівля, товарознавство та експертиза в митній справі»

Університетська освіта

Організація start up

Планування ділового розвитку підприємств

Товарна номенклатура та міжнародна система кодування товарів

Економіка торгівлі

Організація біржової діяльності

Товарознавство (харчові продукти)

Товарознавство (непродовольчі товари)

Товарознавство (тара та пакувальні матеріали)

Управління бізнес-процесами

Ризикологія

Економічна стабільність підприємства

Інтеграційні процеси в митній справі

Потенціал і розвиток підприємств

Товарознавство товарів тваринного походження

Основи технології виробництва товарів

Естетика товарів та дизайн

Дослідна робота