Проєкти освітніх програм 2023, 2024

ПРОЄКТ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 Третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

 Ступінь вищої освіти: доктор філософії

 за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

 Кваліфікація: Доктор філософії з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

ОНП076 – 2023 проект

ОНП076 – 2024 проект