Обговорення ОНП і ОПП

8 лютого 2023 року відбулось обговорення освітньо-професійних та освітньо-наукових програм з аспірантами, викладачами та стейкхолдерами. За результатами обговорення було надано пропозиції та зауваження стосовно  проєкту освітньо-наукової програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на здобуття наукового ступеню «Доктор філософії» – 2023 рік

Обговорення ОНП 2023

17 лютого 2022 року відбулося тристороннє обговорення освітньо-професійних та освітньо-наукових програм між Одеським національним технологічним університетом, Волинським національним університетом імені Лесі Українки й Івано-Франківським національним університетом нафти та газу України.

 

Завідувач кафедри управління бізнесом ОНТУ, професор Наталія Басюркіна запропонувала внести такі зміни:

– в ОПП «Економіка підприємства» ІІ рівня освіти в блок нормативних внести освітній компонент «Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств»;

– при підготовці доктора філософії в галузі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ІІІ рівня освіти варто підсилити вибірковий блок через уведення освітнього компонента «Креативні механізми управління бізнесом», а також відобразити у вибіркових освітніх компонентах тематику аспірантських досліджень.

Завідувач кафедри маркетингу підприємництва і торгівлі ОНТУ, професор Володимир Лагодієнко запропонував врахувати такі побажання:

– в ОПП «Економіка довкілля та природних ресурсів» ІІ рівня вищої освіти варто внести такі нормативні компоненти, як-от: «Управління розвитком суб’єктів господарювання», «Статистика», а також у вибірковий блок запропонувати освітні компоненти, які безпосередньо коригують тематику магістерських робіт;

– в ОПП «Аналітична економіка» І рівня освіти запровадити освітній компонент «Економіка ринків праці».

Унаслідок обговорення й обміну досвідом формування та перегляду ОПП/ОНП завідувачі профільних кафедр зі спеціальностей «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Маркетинг» ухвалили рішення про науково-освітнє співробітництво. Також обговорено та погоджено між трьома сторонами участь у міжнародних науково-технічних і науково-дослідних проєктах, програмах академічної мобільності студентів, аспірантів, проведення наскрізних форм стажування.

photo_2023-02-17_09-51-47 (2) photo_2023-02-17_09-51-48 photo_2023-02-17_09-51-47 photo_2023-02-17_09-51-47 (3) photo_2023-02-17_09-52-02 (2) photo_2023-02-17_09-52-03 (2) photo_2023-02-17_09-51-58 (2)

У кафедри Управління бізнесом та Факультету дуже плідні стосунки із представниками бізнесу та роботодавцями у сфері підприємництва,  торгівлі і біржової діяльності, де викладачі кафедри є членами багатьох професійних асоціацій та організацій, і мають можливість знайомитися та спілкуватися із представниками бізнесу (Громадська спілка «Борошномели України», ГО «Регіональний фонд підтримки підприємництва у Миколаївській області»,  ГО «Агенція розвитку Південного регіону», ТОВ «Чорноморська товарна біржа агропромислового комплексу» та інші).

Роботодавці та інші стейхолдери (Департамент економічної політики і стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації, Центр розвитку індивідуального бізнесу Південного регіонального департаменту роздрібного бізнесу АТ «Укрсиббанк» в м. Одеса, Державна установа “Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України”, Миколаївський інститут розвитку людини Університет «Україна», Регіональний фонд підтримки підприємництва у Миколаївській області)  регулярно проводять відкриті лекції та майстер-класи для здобувачів, що обумовлено акценами ОП. Неодноразово було проведено фокус-групи, круглі столи та онлайн опитування із представниками бізнесу на тему «Покращення якості ОП за спеціальністю 076 «Підтриємництво, торгівля та біржова діяотність».

120 річчя ОНТУ 19 жовтня 2022 Це наш Президент (тоді ще ректор) разом з академіком Борисом Буркинським директором ДУ ІРЕЕД НАНУ Евсеев посередине, держит буклет. Это с какого-то конкурса стартап, до карантинов Евсеев в центре, с командой николаевцев и кафедрой. 20