Анотації ДР магістрів 076

Анотації дипломних робіт магістрів спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

Магістри 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Економіка підприємства». Захист відбувся у  грудні 2018 року

Керівник д.е.н., доц. Басюркіна Н.Й.

1 Кіташова Дар’я Андріївна Дослідження розвитку ринку хліба України Суть: висвітлення сучасного стану та перспектив розвитку ринку хліба в Україні

Мета: проведення аналізу ринку хлібобулочних виробів України та пропозиції щодо шляхів розвитку підприємств з виробництва хліба

2 Ласкаєв Олександр Миколайович Управління проектом з відкриття ресторанного закладу в м. Одесі Суть: дослідження особливостей управління проектами на підприємствах ресторанного господарства

Мета: розробка проекту ресторанного закладу в м. Одеса.

3 Салькова Ірина Юріївна Обґрунтування та оцінка інвестиційного проекту з відкриття танцювальної студії Суть: дослідження особливостей створення та роботи танцювальних студій

Мета: обґрунтування проекту відкриття танцювальної студії з точки зору економічної ефективності та громадської корисності.

 

Керівник к.е.н., доц. Бровкіна Ю.О.

4 Крупська Кристина Олексіївна Особливості створення і впровадження проекту з відкриття флористичного магазину Суть: дослідження особливостей створення та роботи флористичного магазину.

Мета: економічне обґрунтування проекту відкриття флористичного магазину

5 Каргіна Катерина Дмитрівна Обґрунтування стратегії розвитку

хлібопекарського підприємства

Суть: дослідження та оцінка стратегій розвитку хлібопекарської промисловості.

Мета: розробка оптимальної стратегії розвитку хлібопекарського підприємства в сучасних ринкових умовах.

6  

Козопас Євгенія Степанівна

 

Управління конкурентоспроможністю хлібопекарських підприємств на внутрішньому ринку Суть: дослідження основних методів управління конкурентоспроможністю хлібопекарських підприємств.

Мета: розробка стратегії підвищення конкурентоспроможності хлібопекарського підприємства.

7  

Карпов Павло Миколайович

 

Управління інноваційно-інвестиційним розвитком виноробних підприємств України

 

Суть: дослідження сучасного стану та проблем впровадження інновацій на виноробних підприємствах України.

Мета: розробка інноваційно-інвестиційного проекту підприємства виноробної галузі.

8  

Король Вікторія

Олександрівна

 

Управління ефективністю виноробних підприємств

 

Суть: дослідження ефективності виноробних підприємств.

Мета: розробка проекту підвищення ефективності підприємства виноробної галузі

 

Керівник к.е.н., доц. Свистун Т.В.

9  

Снісар Аліна Валеріївна

 

Економічне обґрунтування інвестиційного проекту відкриття кафе здорового харчування Суть: дослідження особливостей створення та функціонування підприємств здорового харчування.

Мета: розробити бізнес-план відкриття кафе здорового харчування

10  

Євтюхова Ірина Володимирівна

 

Економічне обґрунтування інвестиційного проекту відкриття туристичного агентства Суть: дослідження особливостей створення та функціонування підприємств туристичної галузі.

Мета: розробити бізнес-план відкриття туристичного агентства.

11  

Мороз Дмитро Олегович

 

Дослідження і прогнозування розвитку зернопереробних підприємств України Суть: дослідження ринку зернопереробних підприємств України

Мета: розробити заходи з підвищення ефективності діяльності підприємств зернопереробної галузу України.

 

Керівник д.е.н., доц. Лайко О.І.

12  

Почвірний Олег Анатолійович

 

Планування інноваційного розвитку хлібопекарських підприємств України

 

Суть: дослідження проблеми впровадження інновацій на хлібопекарських підприємствах.

Мета: розробка проекту інноваційного розвитку хлібопекарського підприємства.

13  

Тарковська Марина Валеріївна

 

Управління господарськими ризиками харчового підприємства

 

Суть: дослідження основних методів управління господарськими ризиками на харчовому підприємстві.

Мета: розробити засоби зменшення впливу негативних факторів на результати діяльності харчового підприємства.

 

Керівник к.е.н., доц. Колесник В.І.

 

14  

Першина Олеся Ігорівна

 

Економічне обґрунтування інвестиційного проекту створення міні-пекарні Суть: дослідження особливостей створення та функціонування міні пекарні.

Мета: розробка бізнес-плану відкриття міні-пекарні.

 

Комплексні інноваційні кваліфікаційні роботи магістрів

 

Керівник д.е.н., доц. Басюркіна Н.Й.

15  

Бєлошапко Марія Олегівна

 

Управління процесом розробки та впровадження продуктів та напоїв здорового харчування для студентів з реалізацією в НВЛ «Навчальний ресторан 112» ОНАХТ Суть: дослідження особливостей управління проектами розробки та впровадження нових продуктів в закладах харчування.

Мета: розробити проект впровадження нових продуктів в НВЛ «Навчальний ресторан 112» ОНАХТ

 

16  

Шкуро Анна Андріївна

 

Економічне обґрунтування проекту розвитку їдальні ЦЗХСМ при профкомі студентів ОНПУ у м. Одеса шляхом впровадження нових видів страв Суть: дослідження особливостей функціонування їдальні при ЗВО

Мета: розробити проект розвитку їдальні ЦЗХСМ при профкомі студентів ОНПУ