Наші докторанти та аспіранти

ДОКТОРАНТИ

2 Курс

 Демченко

Демченко Олександр Вікторович

Тема дисертаційного дослідження “Формування та розвиток людського капіталу сільських територій України в умовах євроінтеграції: теорія, методологія, практика”

Науковий керівник д.е.н., професор Басюркіна Наталія Йосипівна

АСПІРАНТИ

4 Курс 

Пєчка Сергій

Пєчка Сергій Сергійович

Тема дисертаційного дослідження “Стратегії диверсифікації діяльності аграрних підприємств”

Науковий керівник д.е.н., професор Лагодієнко Володимир Вікторович

 

hzgbc5u1

Літвінов Дмитро Олександрович

Тема дисертаційного дослідження “Формування та розвиток кластерних структур в аграрному секторі економіки регіону”

Науковий керівник д.е.н., професор Лагодієнко Володимир Вікторович

3 Курс 

Хутак Артур

Хутак Артур Шир Ага

Тема дисертаційного дослідження “Стратегічний моніторинг формування та реалізації інвестиційної політики харчового підприємства”

Науковий керівник д.е.н., професор Іванченкова Лариса Володимирівна

Попкова Світлана

Попкова Світлана Олегівна

Тема дисертаційного дослідження “Стратегічне регулювання у сфері соціального підприємництва”

Науковий керівник д.е.н., професор Лагодієнко Володимир Вікторович

Гріщенко Аліна Володимирівна

Тема дисертаційного дослідження “Стратегія інноваційного розвитку підприємств хлібопекарної промисловості підприємств України”

Науковий керівник д.е.н., професор Басюркіна Наталія Йосипівна

Ласкаєв Олександр Миколайович

Тема дисертаційного дослідження “Організаційно-економічний механізм зниження ризиків харчових підприємств України”

Науковий керівник д.е.н., професор Басюркіна Наталія Йосипівна

2 Курс 

Осстріков Вадим1

Остріков Вадим Володимирович

Тема дисертаційного дослідження “Удосконалення механізмів розподілу й реалізації аграрної продукції у контексті викликів сучасності”

Науковий керівник д.е.н., професор Лагодієнко Володимир Вікторович

Лизогуб Андрій

Лизогуб Андрій Олегович

Тема дисертаційного дослідження “Організаційно-економічний механізм інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств”

Науковий керівник д.е.н., професор Басюркіна Наталія Йосипівна

Лазакович Іван

Лазакович Іван Ігорович 

Тема дисертаційного дослідження “Розвиток обслуговуючої кооперації в умовах формування “

Науковий керівник к.е.н., доцент Соколюк Катерина Юріївна

Кучугурний Олександр

Кучугурний Олександр Михайлович

Тема дисертаційного дослідження “Управління кредитними ризиками в аграрному секторі економіки”
Науковий керівник к.е.н., доцент Соколюк Катерина Юріївна

Кривенок Андрій

Кривенок Андрій Леонідович

Тема дисертаційного дослідження “Забезпечення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості в умовах економічної невизначеності”
Науковий керівник к.е.н., доцент Савченко Тетяна Вікторівна

Буряченко Юрій

Буряченко Юрій Михайлович

Тема дисертаційного дослідження “Формування маркетингової конкурентної стратегії на ринку послуг технічного сервісу”

Науковий керівник д.е.н., доцент Савченко Тетяна Вікторівна

Бакай Роман

Бакай Роман Васильович

Тема дисертаційного дослідження “Розвиток маркетингових комунікацій в управлінні конкурентоспроможністю бізнесу”

Науковий керівник к.е.н., доцент Голубьонкова Олена Олексіївна

1 Курс 

Ткачук Олександр Миколайович

Тема дисертаційного дослідження “Управління ризиками господарської діяльності на підприємствах зернопродуктового підкомплексу”

Науковий керівник д.е.н., професор Іванченкова Лариса Володимирівна

Момот

Момот Василь Юрійович

Тема дисертаційного дослідження “Стратегія управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємницьких структур в трансформаційних умовах”

Науковий керівник д.е.н., професор Басюркіна Наталія Йосипівна

Загора Роман

Загора Роман Валерійович

Тема дисертаційного дослідження “Підвищення економічної ефективності міжнародних автомобільних перевезень вантажів у логістичних ланцюгах”

Науковий керівник д.е.н., професор Ткачук Галина Олександрівна

Боярчук

Боярчук Дмитро Олександрович

Тема дисертаційного дослідження “Управління конкурентоспроможністю переробних підприємств харчової промисловості в умовах відновлення економіки”

Науковий керівник д.е.н., професор Ткачук Галина Олександрівна

Зощук

Зощук Антон Олександрович

Тема дисертаційного дослідження “Інноваційна стратегія розвитку підприємств АПК України”

Науковий керівник д.е.н., професор Ткачук Галина Олександрівна

Гуславський Леонід Констянтинович

Тема дисертаційного дослідження “Розвиток транспортних підприємств на засадах реінженірингу бізнес-процесів”

Науковий керівник д.е.н., професор Ткачук Галина Олександрівна

Герасимчук Олександр

Герасимчук Олександр Володимирович

Тема дисертаційного дослідження “Ресурсний потенціал аграрних підприємств та стратегія його використання в умовах мінливого економічного середовища”

Науковий керівник к.е.н., доцент Бахчиванжи Людмила Анатоліївна

Гладкий Ігор Володимирович

Тема дисертаційного дослідження “Економічні засади розвитку підприємництва в лісоресурсній сфері”

Науковий керівник к.е.н., доцент Шалений Володимир Анатолійович

Шевченко Віталій

Шевченко Віталій Ігорович

Тема дисертаційного дослідження “Стратегічні орієнтири розвитку альтернативної енергетики в економіці України”

Науковий керівник к.е.н., доцент Євтушок Ольга Василівна

Беник Максим

Беник Максим Миколайович

Тема дисертаційного дослідження “Формування ефективного механізму інвестиційного забезпечення розвитку підприємства”

Науковий керівник к.е.н., доцент Соколюк Катерина Юріївна

Іваніцький Ігор

Іваніцький Ігор Олегович

Тема дисертаційного дослідження “Регіональне управління інноваційним розвитком транспортної галузі в системі мультимодальних перевезень”

Науковий керівник д.е.н., доцент Крупіца Ірина Вікторівна

Леонов

Леонов Ігор Олександрович

Тема дисертаційного дослідження “Вплив комунікаційної політики на конкурентоспроможність бізнес структур”

Науковий керівник к.е.н., доцент Скляр Лариса Борисівна

Максимчук

Максименко Максим Олександрович

Тема дисертаційного дослідження “Управління інноваційними ризиками діяльності підприємств”

Науковий керівник к.е.н., доцент Скляр Лариса Борисівна