Наукова школа

«Розвиток бізнес-структур в агропромисловому секторі України в трансформаційних умовах господарювання»

Керівник – д.е.н., доцент Басюркіна Н.Й.