Склад кафедри

Басюркіна 3

Басюркіна Наталія Йосипівна, завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор. E-mail: nataliiabasiurkina@gmail.com

Дисципліни, які викладає :  “Агропромислові формування в системі продовольчої безпеки країни”, “Управління проектами”, “Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності”, “Антикризове управління”, “Інноваційний менеджмент”.

Верхивкер 2 Верхівкер Яков Григорович, професор кафедри торговельного підприємництва, товарознавства та управління бізнесом, доктор технічних наук, професор

E-mail: yaverkhivker@gmail.com

Дисципліни , які викладає: “Теоретичні основи харчових технологій”, “Гігієнічні основ проектування харчових виробництв”, “Стандартизація, метрологія та сертифікація”, “Методика викладання у ЗВО”.

Лагодієнко 033Лагодієнко Володимир Вікторович, професор кафедри торговельного підприємництва, товарознавства та управління бізнесом, доктор економічних наук, професор

E-mail: volodymyr@wiktoriya.com

Tkachuk-150x150 Ткачук Галина Олександрівна, професор кафедри торговельного підприємництва, товарознавства та управління бізнесом, доктор економічних наук, доцент

E-mail: talla2007@ukr.net

Дисципліни , які викладає: “Методологія наукових досліджень”

Карпинская 3  Карпінська Ганна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент.

E-mail:biznessdev@ukr.net

Дисципліни, які викладає: “Організація виробництва”, “Інноваційний менеджмент”.

Константинова 3  Константинова Тетяна Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент.

E-mail:   konstantynova09@gmail.com

Дисципліни, які викладає: “Університетська освіта”, “Інтелектуальна власність”, “Підприємництво та інвестиційна діяльність в харчовій і переробній промисловості”, “Управління особистою ефективністю в бізнесі”, “Інноваційний менеджмент”.

Фото_Кривоногова 3  Кривоногова Ірина Геннадіївна, кандидат економічних наук, доцент.

E-mail:krirgen@yandex.ua

Дисципліни, які викладає: “Економіка підприємства”, “Організація виробництва”, “Біржова діяльність”, “Економіка та організація інноваційної діяльності”, Підприємництво та інвестиційна діяльність в харчовій і переробній промисловості”.

Гарбажій 2 Гарбажій Катерина Станіславівна, кандидат сільскогосподарських наук, доцент

E-mail: garbazhiykat@gmail.com

Дисципліни, які викладає: “Товарознавство товарів рослинного походження”, “Університетська освіта”, “Естетика товарів та дизайн”, “Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння і культурних цінностей”.

Мартиросян 2 Мартиросян Ірина Ашотівна, кандидат технічних наук, старший викладач

E-mail: miaviva@ukr.net

Дисципліни, які викладає: «Основи митної справи», «Митний контроль переміщення фізичних осіб», «Товарознавство непродовольчих товарів», «Розроблення товарів», «Інтернет-брендинг», «Експертиза товарів», «Основи митного права, митні збори і тарифи», «Організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил».

Памбук 2 Памбук Світлана Андріївна, кандидат технічних наук, страший викладач

E-mail: pambuk@ukr.net

Дисципліни, які викладає: «Дослідна робота», «Основи товарознавства харчових продуктів».

Смокова 2 Смокова Тетяна Миколаївна, старший викладач

E-mail: smokova.tm@gmail.com

Дисципліни, які викладає: «Основи митної справи», «Митна справа», «Митні тарифи та розрахунки».

Шалении 3  Шалений Володимир Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент.

E-mail:shalenyy_tz@ukr.net

Дисципліни, які викладає: “Ризикологія”,  “Потенціал і розвиток підприємства”, “Діагностика внутрішнього стану підприємства”, “Економіка підприємництва”, “Економічне управління підприємством”, “Методика діагностики внутрішнього стану підприємства”, “Інноваційний менеджмент”.

БогдановБогданов Олександр Олександрович, PhD доктор філософії, старший викладач.

E-mail: bogdanow@wiktoriya.com

Дисципліни, які викладає: “Організація біржової діяльності”, “Організація виробництва”, «Регулювання
підприємницького сектору та міжнародні підприємницькі мережі».

Момот Момот Василь Юрійович, старший викладач, аспірант.

E-mail: vasiliy@momot-broker.com

Дисципліни, які викладає: «Митна справа», «Товарна номенклатура та міжнародна система кодування»,  «Основи зовнішньо-економічної діяльності», «Міжнародна торгівля».

Шенгелая 3  Шенгелая Маріанна Володимирівна, завідувачка лабораторією кафедри Торговельного підприємництва, товарознавства та управління бізнесом