Заочна форма навчання

Заочне навчання – один з видів навчання, який поєднує в собі риси самонавчання і очного навчання. Дана форма навчання характеризується фазністю. У першу фазу відбувається отримання бази знань, навчальної літератури та її вивчення (настановча сесія), у другу — проводиться перевірка засвоєного матеріалу (заліково-екзаменаційна сесія).  Заочне навчання використовує потоковий принцип. Двічі на рік відбувається здача сесій.