Опитування

 Згідно з “Положенням про організацію освітнього процесу” в ОНАХТ проводяться онлайн-опитування щодо якості освітньої програми та якості освітньої діяльності за допомогою анкетування.

Анкета для викладацького складу щодо якості ОНП

Анкета для випускників ОНП

Анкета для роботодавців

Опитування здобувачів ступеня вищої освіти «Доктор філософії за ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Результати онлайн опитування

Результати опитування викладацького складу щодо якості ОНП

Результати опитування випускників ОНП

Результати опитування роботодавців

Результати опитування здобувачів ступеня вищої освіти «Доктор філософії за ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»