Практика

ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ

– важлива складова підготовки майбутніх фахівців в галузі підприємництва та торгівлі. Здобувачі освіти, які навчаються в Одеському національному технологічному університеті  за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» за СВО «Бакалавр» та «Магістр» мають змогу пройти реальну практичну підготовку за такими напрямками:

  • Навчальна комп’ютерна практика (СВО «Бакалавр», 1 курс) яка проводиться в спеціалізованій комп’ютерній лабораторії ОНТУ.
  • Навчальна виробнича практика за фахом (СВО «Бакалавр», 3 курс) на базі широкого кола виробничих та торговельних підприємств.
  • Переддипломна практика (СВО «Бакалавр», 4 курс) на базі фінансових та комерційних підрозділів підприємств харчової промисловості, комерційного секторів економіки, в державних установах.
  • Дослідницька практика (СВО «Магістр», 2 курс) на базі фінансових та комерційних підрозділів підприємств харчової промисловості, комерційного секторів економіки, в державних та науково-дослідницьких установах.

Накази на практику

№ 324-03 від 17-07-23

№ 385 -03 від 03-08-23

Практика 1

Практика 2