Оргкомітет

ОРГКОМІТЕТ І ЖЮРІ КОНКУРСУ

 круглого столу

«Інноваційно-інвестиційне проєктування
у бізнесі»

і конкурсу за міжнародною участю

«Від start-up до реального проекту :
бачення наукової молоді»

 

Басюркіна

Наталія Йосипівна

Голова оргкомітету, завідувач кафедри
торговельного підприємництва,
товарознавства та управління бізнесом
ОНТУ, засновник Міжнародної школи
підприємництва
докт. екон. наук, професор
Верхівкер

Яков Григорович

 

Лауреат державної премії України,
заслужений діяч науки і техніки України,
професор кафедри торговельного
підприємництва, товарознавства та
управління бізнесом ОНТУ,
докт. техн. наук, професор

Богданов
Олександр Олександрович
 

ст. викладач кафедри торговельного
підприємництва, товарознавства та
управління бізнесом ОНТУ,
доктор філософії

 

Гарбажій
Катерина Станіславівна
доцент кафедри торговельного
підприємництва, товарознавства та
управління бізнесом ОНТУ,
канд. с.-госп. наук
Демченко
Аліна Миколаївна
 

старший викладач кафедри торговельного
підприємництва, товарознавства та
управління бізнесом ОНТУ,
канд. екон. наук

Допіра
Ірина Анатоліївна
 

викладач 1-ої категорії Фахового коледжу
нафтогазових технологій, інженерії та
інфраструктури сервісу ОНТУ,
старший викладач кафедри торговельного
підприємництва, товарознавства та
управління бізнесом ОНТУ

Дурбалова
Наталія Ігорівна 
 

голова циклової комісії економічних
дисциплін Фахового коледжу нафтогазових
технологій, інженерії та інфраструктури
сервісу ОНТУ, викладач вищої категорії
доктор філософії

Карпінська
Ганна Володимирівна
 

доцент кафедри торговельного
підприємництва, товарознавства та
управління бізнесом ОНТУ,
канд. екон. наук, доцент, ст. наук. співр.

 

Козак
Катерина Богданівна
директор Навчально-наукового інституту
прикладної економіки та менеджменту
ім. Г.Е. Вейнштейна ОНТУ,
докт. екон. наук, професор
Кривоногова
Ірина Геннадіївна
 

старший викладач кафедри торговельного
підприємництва, товарознавства та
управління бізнесом ОНТУ,
канд. екон. наук

Крупіна
Наталія Анатоліївна
 

викладач 1-ої категорії Фахового коледжу
нафтогазових технологій, інженерії та
інфраструктури сервісу ОНТУ

Лагодієнко
Володимир Вікторович
 

завідувач кафедри маркетингу,
підприємництва і торгівлі ОНТУ,
докт. екон. наук, професор

Ласкаєв
Олександр Миколайович
 

старший викладач кафедри торговельного
підприємництва, товарознавства та
управління бізнесом ОНТУ, аспірант

Мартиросян
Ірина Ашотівна
 

доцент кафедри торговельного
підприємництва, товарознавства та
управління бізнесом ОНТУ,
канд. техн. наук, доцент

Памбук
Світлана Андріївна
 

доцент кафедри торговельного
підприємництва, товарознавства та
управління бізнесом ОНТУ,
канд. техн. наук, доцент

Солоницька
Ірина Валеріївна
 

директор Технологічного інституту харчової
промисловості ОНТУ,
канд. техн. наук, доцент

Соц
Сергій Михайлович
 

декан факультету технології зерна і
зернового бізнесу ОНТУ,
канд. техн. наук, доцент

Спаський
Ігор Дмитрович
 

модератор конкурсу, старший викладач
кафедри торговельного підприємництва,
товарознавства та управління бізнесом
ОНТУ

Ткачук
Галина Олександрівна
 

завідувачка кафедри цифрових технологій
фінансових операцій ОНТУ,
докт. екон. наук, професор

 

Шарахматова
Тетяна Євгенівна
 

декан факультету експертизи, біотехнології,
харчової інженерії, підприємництва та
торгівлі ОНТУ,
канд. техн. наук, доцент

Шалений
Володимир Анатолійович
 

доцент кафедри торговельного
підприємництва, товарознавства та
управління бізнесом ОНТУ,
канд. екон. наук

Шенгелая
Маріанна Володимирівна
 

секретар, викладач, завідувач лабораторією
кафедри торговельного підприємництва,
товарознавства та управління бізнесом
ОНТУ

Косіцина
Ніна Миколаївна 
 

секретар, старший лаборант кафедри
торговельного підприємництва,
товарознавства та управління бізнесом
ОНТУ