Освітня програма «Підприємництво та торгівля, товарознавство і експертиза в митній справі»

«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ, ТОВАРОЗНАВСТВО І ЕКСПЕРТИЗА В МИТНІЙ СПРАВІ» – унікальна освітня програма, що дає змогу стати фахівцями за трьома напрямками, по-перше, випускники отримають знання з підприємництва, організації та управління бізнесом, по-друге, – митного оформлення експортно-імпортних операцій, по-третє, – продовольчої експертизи та товарознавства, що відкриває шлях до працевлаштування в якості керівників всіх рівнів, економістів, бізнес-аналітиків, аналітиків і експертів ринку, фахівців митниці, товарознавців, мерчандайзерів, фахівців з експертизи товарів, а також надає необхідні компетенції для початку власної справи.

Одеська область – це провідний промислово-торговельний регіон на півдні України. Тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності приводять до збільшення обсягів експортно-імпортних операцій через мережу митниць.

Саме прикордонний статус Одеської області обумовлює гостру потребу у фахівцях високої кваліфікації з цієї освітньої програми.

На сучасному етапі економічного розвитку України ринок продовольчих і непродовольчих товарів постійно розширюється за рахунок різних видів продукції, що вимагає забезпечення постійного й ефективного державного контролю за її якістю. Для цієї категорії спеціалістів велике значення має вміння ідентифікувати товари, аналізувати їх асортимент, досліджувати якість відповідно до діючих норм, проводити експертизу товарів та послуг, здійснювати

контроль за митним оформленням експортно-імпортних вантажів. Випускники одержують професійні навички і глибокі знання з питань: споживчих властивостей товарів, методології вивчення потреб населення в товарах з урахуванням особливостей їхніх споживчих властивостей, формування асортиментів, проведення товарознавчої оцінки і експертизи товарів, сертифікації, кодування та ідентифікації товарів, конкурентоспроможності товарів та інструментів маркетингу.

Ця освітня програма – це можливість отримати прикладні навички управління великим і малим бізнесом, розробки «start-up» і реальних інвестиційних проектів, моделювання власної справи з оцінкою ризиків.

Реклама 16112023