Освітні програми та практика

Освітні програми за якими здійснюється набір абітурієнтів

 “МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ” та 

“МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ЗЕРНОМ”

Призначена для підготовки фахівців ступеню «Бакалавр», «Магістр», які набувають можливості працевлаштування в Україні та за кордоном:

 • в міжнародних підприємствах різних сфер економіки (промисловість, транспорт, сільське господарство, торгівля, сфера послуг та ін.);
 • в іноземних представництвах виробничих, торгівельних підприємств;
 • на товарних, фондових та валютних біржах;
 • у вантажних, транспортних, логістичних компаніях всього світу;
 • у науковій та проектно-конструкторській діяльності технополісів, технопарків, венчурних компаній, дослідних інститутів, наукових центрів, конструкторських бюро та ін.;
 • в страхових, консалтингових та експертно-оціночних установах;
 • в державних органах регулювання економіки;
 • в освітній діяльності (викладачі економічного та технологічного напрямів) та інше.

 

МАЙБУТНІ ВИПУСКНИКИ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ:

 • керівниками харчових та зернових підприємств;
 • керівниками великих агропромислових структур;
 • керівниками торгівельних, в тому числі зерноторгівельних компаній та їх підрозділів;
 • керівниками підприємств малого бізнесу;
 • керівниками біржових структур та їх підрозділів;
 • фахівцями-аналітиками з дослідження товарних ринків і бірж;
 • експертами з питань зовнішньоекономічної діяльності;
 • менеджерами з питань біржової діяльності;
 • брокерами на товарних біржах;
 • фахівцями з логістики;
 • експертами з зовнішньоекономічних питань;
 • аналітиками з питань дослідження ринків;
 • експертами з оцінки та прогнозування діяльності зерноторгівельних підприємств та ін.

 

“УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ”

Нова сучасна освітня програма «Управління бізнесом» (економічне спрямування)  призначена для підготовки фахівців ступеню «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» і, які набувають широкі можливості працевлаштування:

 • у виробничій діяльності підприємств різних сфер економіки (промис-ловість, транспорт, сільське господарство, торгівля, сфера послуг та ін.);
 • у науковій та проектно-конструкторській діяльності технопарків, дослідних інститутів, наукових ценрів, конструкторських бюро, та ін.;
 • в управлінській діяльності підприємств і державних органів само-врядування (місцеві органи влади, міські і обласні адміністрації та ін.);
 • в діяльності державних фіскальних служб (податкова адміністрація, контрольно-ревізійна служба та інше), казначействі;
 • в освітній діяльності (викладачі економічного напряму) та інше.

МАЙБУТНІ ВИПУСКНИКИ МАЮТЬ ПРАВО ЗАЙМАТИ ПОСАДИ:

 • керівників харчових підприємств;
 • керівників великих агропромислових структур;
 • керівників торгівельних компаній;
 • керівників готельно-ресторанних і розважальних комплексів;
 • керівників туристичних організацій;
 • керівників підприємств малого бізнесу;
 • експертів з зовнішньоекономічних питань;
 • радників з питань управління та економіки;
 • аналітиків з питань дослідження ринків;
 • фахівців з бізнес-планування;
 • експертів з оцінки ризиків;
 • консультантів з управління бізнесом.

 

Підприємства для проходження практики

 1. Ознайомча практика (для студентів І року навчання СВО “Бакалавр”) – місце проходження: ВЦ ОНАХТ
 2. Виробнича практика (для студентів ІІІ року навчання СВО “Бакалавр”) – місце проходження:  “ТОВ Укрелеваторпром “, “Зерновий термінал Одеси”, “Укрсіббанк”, “ТОВ Гліцин продакшн”,  “Гранд Отрада готельний комплекс”, “Компанія Фреско, управління активами”, “Виставковий центр Одеський дім” та ін.
 3. Дослідницька практика (для студентів І року навчання СВО “Магістр”) – місце проходження: к”ТОВ Укрелеваторпром “, “Зерновий термінал Одеси”, “Укрсіббанк”, “ТОВ Гліцин продакшн”,  “Гранд Отрада готельний комплекс”, “Компанія Фреско, управління активами”, “Виставковий центр Одеський дім” та ін.