Стейкхолдери

Стейкхолдери (англ. Stakeholders) – зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх називають групами інтересів або групами впливу.

Діяльність стейкхолдерів поширюється на спеціальності, де безпосередньо відбувається забезпечення освітньої діяльності та освітнього процесу, шляхом надання пропозицій та участі в роботі методичної комісії щодо оновлення діючих та розроблення нових освітніх програм.

Академія реалізує політику єдиної системної комунікації з усіма стейкхолдерами. Комунікація з ними включає короткострокові і довгострокові взаємодії, характер яких визначається пріоритетними напрямками діяльності Академії.

Інтересами та очікуваннями стейкхолдерів освітніх програм Академії для здобувачів освіти є можливість отримання сучасної та якісної освіти, сприятливих умов для особистісного розвитку і навчання в ОНАХТ, збереження фізичного та психічного здоров’я, задоволення запитів у самореалізації в суспільстві.

Вплив стейкхолдерів на забезпечення якості освітньої діяльності Академії може здійснюватися:

 • через органи студентського самоврядування;
 • через участь в адміністративних структурах на рівні Інституту;
 • колективно (ініціативні групи, академічні групи, академічний потік тощо);
 • індивідуально;
 • очно;
 • дистанційно.

На інституційному рівні  академії стейкхолдери мають право впливати на:

 • процес надання якісної освіти та забезпечення сприятливих умов навчання;
 • публічність та прозорість управлінської, організаційної та кадрової інформації;
 • удосконалення майбутнього суспільства шляхом соціалізації студентів;
 • оптимізацію і вдосконалення інформаційних ресурсів навчального закладу бібліотеки, дистанційного середовища для навчання, офіційного веб-сайту ОНАХТ тощо);
 • зв’язок із потенційними роботодавцями, організацію та рівень працевлаштування випускників Академії;
 • створення груп та комісій з питань етики та академічної доброчесності шляхом сприяння академічній доброчесності (формування академічної спільноти, несумісної з корупцією, академічним плагіатом, фальсифікацією, списуванням, обманом, хабарництвом, необ’єктивним оцінюванням тощо).
 • якість наукової роботи та можливість участі здобувачів вищої освіти в академічній мобільності, наукових проєктах, конференціях, публікаціях тощо.

Рецензія на освітньо-наукову програму заступника голови Одеської обласної державної адміністрації  Радулова Д. Д.

Рецензія на освітньо-наукову програму старшого наукового співробітника Державної установи “Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України”, доктора економічних наук Лайка О.І.

Рецензія на освітньо-наукову програму заступника директора з наукової діяльності Відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” Миколаївський інститут розвитку людини, доктора економічних наук, професора Завгороднього А.В.

Рецензія на освітньо-наукову програму Голови правління Галузевого об’єднання виробників харчової промисловості України “Укрхарчпром”, кандидата технічних наук Рибчинський Р.С.

1

 

21 жовтня 2020 14:30 відбулась відкрита онлайн лекція на тему «Методологія наукових досліджень» в Zoom за участю Олександра Івановича Лайко, заступника директора з наукової роботи Державної установи “Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України”, д.екон.н., ст.н.с., проф.

16

15 жовтня 2021 14:30 відбулась відкрита онлайн лекція на тему “Методика викладання у вищій школі та педагогічна майстерність” в Zoom за участю Андрія Володимировича Завгороднього,  доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової діяльності Миколаївського інституту розвитку людини Університету «Україна», експерт з акредитації освітніх програм з 2019 року та постійно діючий сертифікований керівник експертних груп Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

8

20 грудня 2022 11:30 відбулась відкрита онлайн лекція на тему «Актуальні проблеми розвитку підприємництва і торгівлі» в Zoom за участю Олександра Вікторовича Демченко, директора ТОВ “ГРІН ТЕК ТРЕЙД”, к.екон.н.

photo