Умови вступу

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня та закінчується о 18.00 годині 22 липня.

 

Прийом заяв і документів у електронній формі на основі повної загальної середньої освіти, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

 

Етапи вступної кампанії

 

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

10 липня 2019 року

*16 серпня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні екзамени, проходити співбесіди, що проводить ОНАХТ

о 18.00 годині

16 липня 2019 року

о 18.00 годині

04 серпня 2019 року

* 11 вересня

2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

о 18.00 годині

22 липня 2019 року

о 18.00 годині

08 серпня 2019 року

14 вересня 2019 року

Строки проведення закладом вищої освіти співбесід1

17 липня – 19 липня

2019 року

5 серпня – 7 серпня

12 вересня – 13 вересня

2019 року

Строки проведення закладом вищої освіти вступних іспитів

17 липня – 22 липня

2019 року

5 серпня – 8 серпня

12 вересня – 14 вересня

2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за державним замовленням2

не пізніше 18.00

26 липня 2019 року

не пізніше

12 серпня 2019 року

16 вересня 2019 року

Термін виконання вступником вимог до зарахування (подання оригіналів документів):

до 18.00 години

31 липня 2019 року

не пізніше

14 серпня 2019 року

на місця за державним замовленням

 

18 вересня 2019 року

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

06 серпня 2019 року

 

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12.00 години

01 серпня 2019 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 08 серпня 2019 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб:

не пізніше

16 серпня 2019 р.

30 вересня 2019 р.

Переведення на вакантні місця державного замовлення

 

не пізніше 09 серпня 2019 р.

 

1 – Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється не пізніше 12:00 20 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 22 липня, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 липня.

2 – Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюються не пізніше 18:00 26 липня.
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 12:00 01 серпня.

 

 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ОНАХТ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченими програмами та на другий (третій) курс з нормативним терміном навчання у межах вакантних місць ліцензованого обсягу проводиться в такі строки:

 

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

10 липня 2019 року

* 16 серпня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині

22 липня 2019 року

08 серпня 2019 року

*14 вересня 2019 року

Строки проведення закладом вищої освіти фахових вступних випробувань

23 липня – 26 липня

2019 року

1 етап: 11 – 13 липня

2 етап: 23 – 26 липня

3 етап: 9 – 16 серпня

* 15 – 20 вересня 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

29 липня 2019 року

не пізніше

20 серпня 2019 року

*24 вересня 2019 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 31 липня 2019 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання набору за державним замовленням відповідної спеціальності – не пізніше 02 серпня 2019 р.

за державним замовленням – не пізніше 22 серпня 2019р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання набору за державним замовленням відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня 2019 р.; *30 вересня 2019р

 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ОНАХТ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на здобуття ступеня магістра; для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма  навчання

Початок прийому заяв та документів для всіх напрямів

10 липня 2019 року

* 16 серпня 2019 року

10 липня 2019 року

* 16 серпня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить ОНАХТ

08 серпня 2019 року

*14 вересня 2019 року

08 серпня 2019 року

*14 вересня 2019 року

Строки проведення закладом вищої освіти вступних випробувань

1 етап: 11 – 13 липня

2 етап: 23 – 26 липня

3 етап: 9 – 16 серпня

* 15 – 20 вересня

2019 року

1 етап: 11 – 13 липня

2 етап: 23 – 26 липня

3 етап: 9 – 16 серпня

* 15 – 20 вересня

2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

20 серпня 2019 року

*24 вересня 2019 року

не пізніше

20 серпня 2019 року

*24 вересня 2019 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 22 серпня 2019р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання набору за державним замовленням відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня 2019 р.;

*30 листопада 2019 р.

за державним замовленням – не пізніше 22 серпня 2019р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання

набору за державним замовленням відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня 2019 р.;

*30 листопада 2019 р.

 

 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ОНАХТ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на здобуття ступеня магістра; для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управляння та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управляння та адміністрування» проводиться в такі строки:

 

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма  навчання

Реєстрація вступників для складання ЄВІ з іноземної мови

13 травня – 03 червня

2019 року

13 травня – 03 червня

2019 року

Складання додаткових фахових вступних іспитів

13 травня – 31 травня

2019 року

13 травня – 31 травня

2019 року

Реєстрація на спеціальну (додаткову) сесію вступників для складання ЄВІ з іноземної мови

07  – 15 жовтня 2019 року

07  – 15 жовтня 2019 року

Строки прийому заяв та документівна основі вступних іспитів*

17 червня – 25 червня 2019 року

17 червня – 25 червня

2019 року

Основна сесія ЄВІ

2 липня 2019 року

2 липня 2019 року

Спеціальна (додаткова) сесія ЄВІ

5 листопада 2019 року

5 листопада 2019 року

Проведення вступних іспитів з іноземної мови в ОНАХТ*

2 липня

2019 року

2 липня

2019 року

Строки прийому заяв та документів на основі ЄВІ

10 липня – 23 липня

2019 року

10 липня – 23

 

2019 року

Проведення фахових та додаткових фахових** вступних іспитів

1 етап: 11 – 13 липня

 

2 етап: 23 – 26 липня

 

3 етап:18 – 22 листопада

 

2019 року

1 етап: 11 – 13 липня

2 етап: 23 – 26 липня

3 етап:18 – 22 листопада

2019 року

Надання рекомендацій до зарахування за державним замовленням, не пізніше

5 серпня

2019 року

5 серпня

2019 року

Виконання вимог до зарахування

до 18-00 10 серпня

2019 року

до 18-00 10 серпня

2019 року

Зарахування за держ.замовленням, не пізніше

12-00 11 серпня

2019 року

12-00 11 серпня

2019 року

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб, не пізніше

30 листопада

2019 року

30 листопада

2019 року

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування» на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб визначаються Правилами прийому. При цьому використовуються результати єдиного вступного іспиту або результати фахового вступного випробування та/або вступного іспиту з іноземної мови, складених у ОНАХТ у передбачених цими Правилами випадках.

 

Сертифікати ЗНО 2019

Код спеціальності

Спеціальності Предмети зовнішнього незалежного оцінювання (бюджет) Предмети зовнішнього незалежного оцінювання (небюждетні)

Мінімальна кількість балів

 

           076

Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

 

Освітні програми:

 Міжнародна торгівля

  1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або Іноземна мова

1. 100 б.

 

2. 100 б.

3. 100 б.

 

 

Управління бізнесом

1. Українська мова та література

2. Математика

3.  Іноземна мова або географія

  1. 100 б.

2. 100 б.

3. 100 б.

 

Бiльш детальну iнформацiю можна переглянути за посиланням: правила прийому

 

Більш детальну інформацію про ЗНО 2020 року можна переглянути за посиланням: ЗНО – 2020