Неформальна освіта

Згідно «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН) В ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ» здобувачі мають право на зарахування результатів неформальної освіти у навчальному процесі. Неформальна та інформальна освіта, як правило, організовується у вигляді...

Стейкхолдери

Стейкхолдери (англ. Stakeholders) – зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх називають групами інтересів або групами впливу. Діяльність стейкхолдерів поширюється ...

Опитування

 Згідно з “Положенням про організацію освітнього процесу” в ОНТУ проводяться онлайн-опитування щодо якості освітньої програми та якості освітньої діяльності за допомогою анкетування. Анкета для викладацького складу щодо якості ОНП Анкета для випускників ОНП Анкета для роботодавців Анкета здо...