Круглий стіл «Інноваційно-інвестиційне проєктування у бізнесі» та конкурс «Від «start-up» до реального проєкту: бачення наукової молоді»

 Запрошуємо студентів, аспірантів, молодих вчених та їх наукових керівників взяти участь у роботі VIIІ круглого столу на тему: «Інноваційно-інвестиційне проєктування у бізнесі» та конкурсі «Від «start-up» до реального проєкту: бачення наукової молоді», який проводиться кафедрою управління бізнесом Одеського національного технологічного університету. Круглий стіл і конкурс відбудеться в рамках Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти «Актуальні аспекти соціально-економічного розвитку України: погляд молоді» 1 червня 2023 р.

Планується друк електронного збірника тез. Переможці конкурсу отримують сертифікат.

Участь у роботі круглого столу і конкурсі – БЕЗКОШТОВНА.

Для участі необхідно надати таку інформацію:

 • у роботі круглого столу: тема доповіді, автори (П.І.Б. повністю, спеціальність, курс), науковий керівник (П.І.Б. повністю, вчена ступінь, наукове звання, посада), назва освітнього закладу, місто, країна, тези (у випадку необхідності друкування тез) та презентацію (у випадку доповіді).
 • у конкурсі: назва бізнес-ідеї/стартапу/бізнес-плану проєкту, автори (П.І.Б. повністю, спеціальність, курс), науковий керівник (П.І.Б. повністю, вчена ступінь, наукове звання, посада), назва освітнього закладу, місто, країна, короткий опис бізнес-ідеї/стартапу/проєкту та презентацію.

Інформацію необхідно надіслати до 30 квітня 2023 року на поштову скриньку kaf.uprbis@gmail.com.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 Матеріали оформлюються українською мовою обсягом до 2 сторінок, формату А4, набрані у текстовому редакторе Microsoft Word 2003-2007, інтервал – одинарний; відступ – 1,25 см. Поля: зверху, знизу, ліворуч і праворуч – по 20 мм.

 1. Назва – шрифт «Times New Roman», 14 пт, напівжирний, регістр – все прописні, вирівнювання по центру. Прізвище та ініціали автора(ів) – із зазначенням наукового ступеня і звання – шрифт «Times New Roman», 14 пт, напівжирний, вирівнювання по центру, нижче – повна назва організації. Текст тез – шрифт «Times New Roman», 14 пт.
 2. Формули набираються у вбудованому редакторі Microsoft Equation і друкуються по центру, нумерація в кінці рядка.
 3. Рисунки необхідно розміщувати по центру, номер рисунка та його назву – під ним, наприклад, Рис. 1 – назва рисунка
 4. Таблиці розміщуються по центру. Назва таблиці вказують через тире після її номера, наприклад, Таблиця 1 – назва таблиці
 5. Скорочені позначення фізичних величин виконуються латинськими символами відповідно до системи СІ.
 6. Слово Література – набирають жирним шрифтом.
 7. Вимоги до структури тез доповідей: – назва; – автори; – науковий керівник; – організація; – основний текст складається з вступу, матеріалів і методів, результатів, висновків і літератури
 8. Вимоги до файлу. Файл, створений у текстовому редакторе Microsoft Word 2003-2007 і збережений у форматі *.doc (*.docx), має бути названий за прізвищами авторів (наприклад, Іванов_Петров_Угольник.doc).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОРОТКОГО ОПИСУ ПРОЄКТУ

Матеріали оформлюються українською мовою обсягом до 2 сторінок, формату А4, набрані у текстовому редакторе Microsoft Word 2003-2007, інтервал – одинарний; відступ – 1,25 см. Поля: зверху, знизу, ліворуч і праворуч – по 20 мм. Необхідно  вказати таке:

 1. Тип роботи: бізнес-ідея, стартап, бізнес-план, проєкт (вказати розроблений або впроваджений).
 2. Назва бізнес-ідеї/стартапу/бізнес-плану/проєкту.
 3. Автори (П.І.Б. повністю, спеціальність, курс),
 4. Наукові керівники (П.І.Б. повністю, вчена ступінь, наукове звання, посада).
 5. Назва освітнього закладу, місто, країна.
 6. Короткий опис проєкту:
 • тип проєкту за ступенєм реалізації (бізнес-ідея, стартап, бізнес-план, розроблений проєкт, впроваджений проєкт);
 • тип проєкту за призначенням (соціальний, комерційний, суспільний, комунальний, бізнес, гуманітарний тощо);
 • тип проєкту за сферою застосування (важка промисловість, агропромисловий комплекс – харчова промисловість і сільське господарство, енергетика, екологія, воєнна галузь, морегосподарський комплекс, логістичний або транспортний сектор, культура і мистецтво, готельно-ресторанний бізнес, громадське харчування, туризм, житлово-комунальне господарство, громадський розвиток, наука, ІТ-сфера тощо);
 • тип проєкту за охопленням або місцем реалізації (світовий, міжнародний, європейський, український, регіональний, обласний, місцевий, районний тощо);
 • тип проєкту за терміном (довгостроковий – більше 5 років, середньостроковий – 1-5 років, короткостроковий – до 1 року);
 • новизна (власна розробка авторів, розвиток раніше висловленої думки, вдосконалення вже існуючого проєкту або інше);
 • суть проєкту (до 300 слів);
 • економічний ефект від реалізації проєкту (очікуваний або реальний);
 • подальший розвиток проєкту.
 1. Презентація.

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 1. Презентацію виконують у програмі PowerPoint;
 2. Ілюстративний матеріал роботи (рисунки, діаграми, схеми, фотографії, графічні зображення, економічне обгрунтування) виносять у презентацію;
 3. Обсяг презентації – не більше 10 слайдів.
 4. Презентацію слід надати до 15 травня 2023 на поштову скриньку kaf.uprbis@gmail.com.

З організаційних питань звертатися за телефоном/viber:

093-849-49-71 – к.е.н., доц. Бровкіна Юлія  Олексіївна