Практика студентів

ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ – важлива складова підготовки майбутніх фахівців в галузі підприємництва та торгівлі. Здобувачі освіти, які навчаються в Одеському національному технологічному університеті  за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» за СВО «Бакалавр» та «Магістр» мають змогу пройти реальну практичн...

Круглий стіл «Інноваційно-інвестиційне проєктування у бізнесі» і конкурс «Від «start-up» до реального проєкту 2024

Круглий стіл за міжнародною участю «Інноваційно-інвестиційне проєктування у бізнесі» і конкурс «Від «start-up» до реального проєкту: бачення наукової молоді» урочисто проводяться у дев’ятий раз. Запрошені студенти коледжів, бакалаври, магістри, аспіранти, викладачі закладів вищої освіти, фахівці з бізнес-ос...

День кафедри

День кафедри торговельного підприємництва, товарознавства та управління бізнесом 12 жовтня 2023 р. Круглий стіл «Освітяни незламні»     День кафедри торговельного підприємництва, товарознавства та управління бізнесом  Факультету технології зерна і зернового бізнесу ОНТУ відбувся 12 жовтня 2023 р. на платфо...

Обговорення ОНП і ОПП

8 лютого 2023 року відбулось обговорення освітньо-професійних та освітньо-наукових програм з аспірантами, викладачами та стейкхолдерами. За результатами обговорення було надано пропозиції та зауваження стосовно  проєкту освітньо-наукової програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076 «Підприємниц...

Вибіркові освітні компоненти

Освітньо-науковий (третій) рівень вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відповідає восьмому кваліфікаційному рівню, розроблений згідно Наказу про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  від 20.07.22 р...

Проєкти освітніх програм 2023, 2024

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  Третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти  Ступінь вищої освіти: доктор філософії  за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  Кваліфіка...

Круглий стіл «Інноваційно-інвестиційне проєктування у бізнесі» та конкурс «Від «start-up» до реального проєкту: бачення наукової молоді»

 Запрошуємо студентів, аспірантів, молодих вчених та їх наукових керівників взяти участь у роботі VIIІ круглого столу на тему: «Інноваційно-інвестиційне проєктування у бізнесі» та конкурсі «Від «start-up» до реального проєкту: бачення наукової молоді», який проводиться кафедрою управління бізнесом Одеського н...

Вдячні нашим друзям з Італії

Щиро дякуємо нашим італійським друзям за підтримку у цей складний для країни та особисто нас всіх час. Цей пристрій, куплений за кошти італійських меценатів і друзів, буде щоденно допомагати нам у роботі та нагадувати про доброту та dtkbrjleiyscnm, які існують у світі. Дякуємо Геддо, Ду делла Контрада и Лу...

Програма атестаційного кваліфікаційного іспиту

Програма атестаційного кваліфікаційного іспиту (дистанційно з використанням інформаційно-комунікативних технологій) для проведення атестації під час воєнного стану в Україні зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОПП «Управління бізнесом» та ОПП «Міжнародна торгівля зерном» ...